Over VarkensNET

VarkensNET is de landelijke netwerkorganisatie voor de varkenshouderij. VarkensNET is de plek waar u als varkenshouder, medewerker, student, beleidsmaker en/of erfbetreder terecht kunt voor kennis en netwerken. VarkensNET is mede initiatiefnemer van de Kenniskalender Varkenshouderij. We organiseren interactieve leerbijeenkomsten rondom specifieke thema’s. Kijk voor het actuele aanbod in de agenda op de website.

Daarnaast legt VarkensNET verbinding tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en de praktijk. We proberen de kennis doorstroming in de varkenshouderij elke dag weer een beetje beter te maken. We proberen daarmee een bijdrage te leveren aan de continuiteit van de varkenshouderij.

Als netwerkorganisatie:

  • Verbinden wij partijen in de sector (varkenshouders, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid)
  • Organiseren wij regionale en landelijke activiteiten via de Kenniskalender Varkenshouderij
  • Zorgen wij voor kennisdoorstroming in de varkenshouderij

Twee NETmentoren vormen het gezicht van VarkensNET: 

Alfons van den Belt en Linda Janssen-Verriet