Kennissessies Fokkerij - 56 vitale biggen in 4 worpen

De nieuwe TN70-­zeugenlijn kan mooie uniforme tomen, vitale biggen werpen. Dat vraagt van de zeugenhouder wel een ander management en voeding, te beginnen bij de opfok van de gelten. Tijdens de dracht en in het kraamhok moet die andere aanpak doorgaan. Dan kunnen de zeugen 56 vitale biggen in vier worpen produceren.

Bij de bouw van zijn nieuwe stal heeft Kees van der Meijden veel aandacht besteed aan zaken als ammoniakreductie in de afdeling en brandveiligheid. Hij was een van de eerste zeugenhouders die overschakelde naar de TN70. Vanuit die ervaring vertelt hij wat dit betekent voor het management en de voeding van de zeugen. Hij ondersteunt zijn verhaal met de actuele technische resultaten.
Voor optimale prestaties met de vleesrijke TN70 zeugen is  een nauwkeuriger management en voeding nodig. Albert Timmerman van De Heus gaat nader in op de dagelijkse behoefte van de zeugen en de eisen aan grondstoffen en voersamenstelling. Wilfried te Bogt van Topigs Norsvin  vertelt hoe je komt tot een ideale gewichtsontwikkeling en spekdikte van de gelten en tijdens de volgende worpen.  De deelnemers kunnen tijdens de interactieve presentatie reageren op stellingen en foto’s.